Tjänsteinnehavarbeslut: Chef för svensk dagvård och utbildning