Vägsektionen, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 45 Justering av protokollet

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Vägsektionen beslutar justera protokollet under sammanträdet.

Beslut

Enligt förslaget.