Vägsektionen, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 48 Gamla Kyrkogrändens trafikmärken

KIRDno-2018-257

Beredare

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Gamla Kyrkogrändens väglag anhåller om tillstånd för följande trafikmärken:

  1. Hastighetsbegränsning 20 km/h samt
  2. tilläggskyltarna ”Smal väg” och
  3. "Barn på vägen” och dessutom
  4. Återvändsväg

Motiveringar:

Längs vägen bor många barnfamiljer. Enligt väglagets kalkylering bor det 12 barn längs de första 70 metrarna på vägen, största delen av dem är i åldern 0-6 år.

Gamla Kyrkogränden är fortfarande en mycket smal väg, längs största delen av vägen finns det inte utrymme för en bil och en barnvagn att mötas. Vägen är också den enda färdleden för lätt trafik, inga stigar eller dylikt går längs med vägen.

Vägen har en del backar och kurvor och sikten är ställvis rätt dålig. På grund av detta behöver man vara mera försiktig än vanligt och därför torde trafikmärket gällande barn vara motiverat.

Tidigare beslut:

Kyrkslätts kommuns vägnämnd bestämde 5.10.1989 § 40 att märket förbjuden körriktning skulle avlägsnas.

Allmänt:

Gamla Kyrkogrändens väglag (KTJ-beteckning 000-2007-K17223) finns i Lappböle i Kyrkslätt cirka 400 meter norrut från Lappböle FBK.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Vägsektionen beviljar tillstånd för vägmärken enligt följande:

  1. 363 hastighetsbegränsningszon 20 km/h börjar och 364 hastighetsbegränsningszon upphör 20 km/h
  2. 121 Avsmalnande väg
  3. 651 Återvändsväg

Motiveringar:

Rätt smal stickväg inom ramen för stadigvarande bosättning, ingen genomfart.

Allmänna anvisningar om uppsättande av vägmärken:

Vägmärken sätts upp på högra sidan av körbanan i körriktningen.
Vägmärken sätts upp så att deras synlighet är god, men så att de inte förhindrar sikten.
I allmänhet får högst två vägmärken med behövliga tilläggsskyltar fästas på samma stolpe eller ställning. (Trafikministeriets beslut om trafikanordningar 7  §)
Väglaget ska använda vägmärken som enhetliga med vägtrafikförordningen (5.3.1982/182). I uppsättandet av nya vägmärken ska man följa anvisningen enligt Vägförvaltningens publikation ”Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä” (Allmänna anvisningar om användning av vägmärken) (2B-6).
Väglaget sätter upp vägmärkena på egen bekostnad (lag om enskilda vägar 5.1 §, vägtrafiklag 51.1 §).

Beslut

Vid vägen finns det ingen skola, inget daghem eller motsvarande. Därför beviljas inte tillstånd för märket 152 Barn eller för tilläggsskyltar.

Inform

Vanha Kirkkokujan tiekunta