Vägsektionen, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 50 Allmänna ärenden

KIRDno-2018-847

Beredare

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Ny lag om enskilda vägar

Riksdagen godkände lagen om enskilda vägar 21.6.2018. I samband med det upphävdes den gamla lagen om enskilda vägar (358/1962). Den nya lagen om enskilda vägar träder i kraft 1.1.2019 och genom det upphör förrättningar som görs av vägsektionen med stöd av 52 § i lagen om enskilda vägar. Övergångsperioden avslutas 30.6.2019.

Handbok om fördelning av väghållning för enskilda vägar

Lantmäteriverket har inlett arbete för att förnya anvisningarna om vägenhetsfördelning.

Bidrag för enskilda vägar

Behandlingen av bidrag för enskilda vägar har fördröjts av tekniska skäl.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Antecknas för kännedom

Beslut

Antecknas för kännedom med följande rättelse:

Förrättningar i enlighet med lagen om enskilda vägar upphör efter att övergångsperioden har avslutats 31.12.2019.