Vägsektionen, möte 22.11.2018

Protokollet är granskat

§ 64 Justering av protokollet

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Vägsektionen beslutar justera protokollet under sammanträdet.

Beslut

Enligt förslaget.