Vägsektionen, möte 21.3.2019

Protokollet är granskat

§ 17 Tiejaoston toiminta (additional)

Beskrivning

Tilläggsparagraf till sammanträdet.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Diskussion om vägsektionens verksamhet.

Beslut

Diskussion om den nya förvaltningsstadgans inverkan på vägsektionens verksamhet och anhängiga förrättningar i enlighet med lagen om enskilda vägar. Vägsektionen strävar efter att slutföra de med lagen om enskilda vägar förenliga förrättningarna inom utsatt tid.