Vägsektionen, möte 21.3.2019

Protokollet är granskat

§ 16 Förbättring av Linlo enskilda väg

KIRDno-2018-1655

Beredare

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Linlo enskilda väglag har 14.12.2018 ansökt om bidrag för grundlig förbättring hos kommunens vägsektion för att förbättra vägens bärkraft och för att förnya väganslutningen.

Helhetskostnaden för projektet, som NTM-centralen godkänt, är 30 000,00 euro, och bidraget som den beviljar är 50 %, dvs. 15 000,00 euro.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Vägsektionen beslutar bevilja 15 % av bedömningen av helhetskostnaden för projektet som NTM-centralen godkänt, dvs. 4500,00 euro.

Motiveringar

Kommunens bidrag i motsvarande projekt som gäller grundlig förbättring och som godkänts av NTM-centralen har varit 15 %.

Beslut

Enligt förslaget.

Inform

Linlon yksityistien tiekunta