Vägsektionen, möte 1.3.2018

Protokollet är granskat

§ 16 Övriga ärenden

Beredare

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Aktuella ärenden meddelas.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt aktuella uppgifter framskrider revidering av lagen om enskilda vägar snabbare än väntat så att den nya lagen skulle träda ikraft redan 1.1.2019. Det skulle innebära att vägsektionens uppgifter enligt lagen om enskilda vägar skulle upphöra 30.6.2019.