Vägsektionen, möte 1.3.2018

Protokollet är granskat

§ 14 Justering av protokollet

Beredare

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Vägsektionen beslutar justera protokollet under sammanträdet.

Beslut

Enligt förslaget.