Vård- och omsorgsnämnden, möte 5.10.2017

Protokollet är granskat