Vård- och omsorgsnämnden, möte 28.2.2019

Protokollet är granskat

§ 28 Vård- och omsorgsnämnden för kännedom

Beredare

  • Tomi Koskela, hallintopalveluiden toimistosihteeri, tomi.koskela@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Regionförvaltningsverket

Registrering av anmälningspliktig privat socialservice
Beslut 22.1.2019 ESAVI/452/2019
Sökande/serviceproducent Stiftelsen Rinnehemmet, Rinnehemsvägen 10, 02980 Esbo

Registrering av anmälningspliktig privat socialservice
Beslut 19.11.2019 ESAVI/20328/2018
Sökande/serviceproducent Specialvårdorganisationernas Förbund EHJÄ R.F., Norra Hesperiagatan 15 A 11, 00260 Helsingfors

Registrering av anmälningspliktig privat socialservice
Beslut 22.1.2019 ESAVI/12159/2018
Sökande/serviceproducent AVA perhepalvelut Oy, Harjanteenkaari 8, 05810 Hyvinge

Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster
Beslut 31.1.2019 ESAVI/22582/2018
Sökande/serviceproducent Fysanna Consulting Oy, Kapellvägen 6 D 11, 02400 Kyrkslätt

Registrering av anmälningspliktig privat socialservice
Beslut 23.1.2019 ESAVI/25939/2018
Sökande/serviceproducent Sam's Care Oy, Snarvägen 18 A 1, 02940 Esbo

Registrering av anmälningspliktig privat socialservice
Beslut 22.1.2019 ESAVI/25939/2018
Sökande/serviceproducent T:mi Hoiva Maaritti, Svidjavägen 543, 02570 Sjundeå

 

Valvira

Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster
Beslut 30.1.2019 Dnr V/4425/2019
Sökande/serviceproducent  CogniMed Oy, Båtviksgatan 2 B 2, 00880 Helsingfors

Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster
Beslut 31.1.2019 V/5150/2019
Sökande/serviceproducent Suomen Terveystalo Oy Jakobsgatan 3 B / vån. 3, 00100 Helsingfors

Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster
Beslut 12.2.2019 V/3341/2019
Sökande/serviceproducent DRA Consulting Backasgränden 7, 01510 Vanda

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Ordförande:

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.