Vård- och omsorgsnämnden, möte 28.2.2019

Protokollet är granskat

§ 18 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beredare

  • Tomi Koskela, hallintopalveluiden toimistosihteeri, tomi.koskela@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Sammanträdets laglighet och beslutförhet konstateras.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgsnämnden beslutar konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutade konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.