Vård- och omsorgsnämnden, möte 1.11.2018

Protokollet är granskat

§ 93 Vård- och omsorgsnämnden för kännedom

Beredare

  • Tomi Koskela, hallintopalveluiden toimistosihteeri, tomi.koskela@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Regionförvaltningsverket

Tillstånd att få tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster
Beslut 29.8.2018 ESAVI/12794/2018
Sökande/serviceproducent Ain1 Oy, Kirvusvägen 22, 02200 Esbo

Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster
Beslut 4.10.2018  ESAVI/15804/2018
Sökande/serviceproducent Ernare Oy, Erna Tapani, Fornbyvägen 11 A, 00640 Helsingfors

Tillstånd att få tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster
Beslut 27.9.2018 ESAVI/15583/2018
Sökande/serviceproducent Kuuloneuvo Oy, c/o Terveystalo, Biskopsbron 11 torn C, 02230 Esbo

 

Valvira

Beslut om ändring av tillstånd att producera privat socialservice dygnet runt
Beslut 1.10.2018 Dnr V/17342/2018
Sökande/serviceproducent Stiftelsen Rinnehemmet, Rinnehemsvägen 10, 02980 Esbo

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgsdirektören:

Antecknas för kännedom.

Beslut

Merkittiin tiedoksi.


Sökande av ändring

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.