Vård- och omsorgsnämnden, möte 1.11.2018

Protokollet är granskat

§ 87 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beskrivning

Sammanträdets laglighet och beslutförhet konstateras.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Ordförande:

Vård- och omsorgsnämnden beslutar konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.


Sökande av ändring

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.