Vård- och omsorgsnämnden, möte 1.11.2018

Protokollet är granskat