Ungdomsfullmäktige, möte 6.11.2018

Protokollet är granskat