Ungdomsfullmäktige, möte 23.1.2018

Protokollet är granskat

§ 3 Val av ungdomsfullmäktiges representant till kommunfullmäktiges sammanträde 29.1.2018

KIRDno-2017-1287

Beredare

  • Martta-Liisa Kosonen, martta-liisa.kosonen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

I enlighet med 129 § i Kyrkslätts kommuns förvaltningsstadga kan ungdomsfullmäktige, äldrerådet och handikapprådet för fullmäktiges sammanträde utse en företrädare som har närvaro- och yttranderätt.
Företrädaren för ungdomsfullmäktige, äldrerådet och handikapprådet har dock inte rätt att närvara vid fullmäktiges slutna sammanträden.

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde är 29.1.2018.

Beslutsförslag

Ungdomsfullmäktige utser sin representant till kommunfullmäktiges sammanträde 29.1.2018.

Beslut

Jami Nerg valdes till ungdomsfullmäktiges representant vid kommunfullmäktiges sammanträde 29.1.2018.