Ungdomsfullmäktige, möte 23.1.2018

Protokollet är granskat

§ 5 Ungdomsfullmäktiges verksamhetsplan för år 2018

KIRDno-2017-974

Tidigare behandling

Beredare

Martta-Liisa Kosonen, martta-liisa.kosonen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Nuorisovaltuuston toimintasäännön §5 mukaisesti nuorisovaltuuston puheenjohtajisto valmistelee vuosittain nuorisovaltuuston hyväksyttäväksi toimintasuunnitelman. Nuorisovaltuusto valmistelee määrärahansa käyttösuunnitelman, jonka sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vapaa-aikajaosto hyväksyy.

 

Beslutsförslag

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto ehdottaa, että nuorisovaltuuston toimitasuunnitelmaa työstetään yhdessä koko nuorisovaltuuston kesken tammi-helmikuussa 2018 yhteisessä toimintasuunnittelupäivässä.

Beslut

Päätettiin, että toimitasuunnitelmaa työstetään yhdessä koko nuorisovaltuuston kesken tammi-helmikuussa 2018 yhteisessä toimintasuunnittelupäivässä.

Vuoden 2018 toimintasuunitelman ja määrärahan käyttösuunitelman pitää olla valmis ennen seuraavaa sivistys ja hyvinvointilautakunnan vapaa-aika jaoston kokousta (24.1).

Kokouksen jälkeen nuorisovaltuusto ideoi alustavasti vuoden 2018 toimintasuunitelmaa.

Beskrivning

Ungdomsfullmäktige 13.12.2017 § 18:

Enligt § 5 i ungdomsfullmäktiges verksamhetsstadga bereder ungdomsfullmäktiges presidium årligen en verksamhetsplan för godkännande av ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige bereder en dispositionsplan för sitt anslag. Dispositionsplanen godkänns av bildnings- och fritidsnämndens fritidssektion.

Förslag

Ungdomsfullmäktiges presidium föreslår att ungdomsfullmäktiges verksamhetsplan utarbetas tillsammans med hela ungdomsfullmäktige i januari-februari 2018 vid en gemensam verksamhetsplaneringsdag.

Beslut

Man beslutade att verksamhetsplanen utarbetas tillsammans med hela ungdomsfullmäktige i januari-februari 2018 vid en gemensam verksamhetsplaneringsdag.

Verksamhetsplanen och dispositionsplanen för anslaget år 2018 ska vara klara före bildnings- och fritidsnämndens fritidssektions sammanträde (24.1).

Efter sammanträdet kom ungdomsfullmäktige preliminärt med idéer för verksamhetsplanen år 2018.

 

Ungdomsfullmäktige 23.1.2018

Ungdomsfullmäktiges presidium har berett en botten för ungdomsfullmäktiges verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen färdigställs i ungdomsfullmäktiges gemensamma verksamhetsplaneringsdag lördag 3.2.2018.

 

Beslutsförslag

Förslaget godkänns.

Beslut

Ungdomsfullmäktige beslutade enligt förslaget.