Ungdomsfullmäktige, möte 23.1.2018

Protokollet är granskat

§ 4 Ungdomsfullmäktiges representanters rapporter över organens sammanträden

KIRDno-2017-974

Beskrivning

Ungdomsfullmäktige valde vid sitt sammanträde 31.10.2017 (§4, §5, §6, §7 och §8) representanter och ersättare till nämnder och sektioner för ungdomsfullmäktiges mandatperiod som utgår 31.12.2019.
Ungdomsfullmäktiges representant i kommunaltekniska nämnden är Akseli Kiviniemi och ersättare Arttu Leskinen.
Ungdomsfullmäktiges representant i bildnings- och fritidsnämnden är Onni Virtanen och ersättare Akseli Jokinen.
Ungdomsfullmäktiges representant i svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen är Alexandra Obrey och ersättare Rasmus Lundell.
Ungdomsfullmäktiges representant i finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen är Arttu Leskinen och ersättare Kaisa Klippi.
Ungdomsfullmäktiges representant i fritidssektionen är Aapo Saranpää och ersättare Ville Nenonen.

Beslutsförslag

Man hör ungdomsfullmäktiges representanters rapporter över organens sammanträden.

Beslut

Man hörde ungdomsfullmäktiges representanters rapporter över organens sammanträden.

Onni Virtanen deltog i bildnings- och fritidssektionens sammanträde.

I svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens sammanträde deltog Arttu Leskinen.

I svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen deltog Rasmus Lundell.

 Aapo Saranpää närvarade vid fritidssektionens sammanträde.

 

Följande väckte diskussion:

Grunderna för Porkkalan lukios elevintagning.

Portföljsättning av Kyrkslätts kommuns fastigheter och kvaliteten på skolornas inneluft.

GWG-skolcampuset

Kameraövervakning.

Nämndernas och sektionernas föredragningslistor och protokoll finns på adressen http://kirkkonummi.cloudnc.fi/fi-FI (på finska) och http://kirkkonummi.cloudnc.fi/sv-FI (på svenska).