Ungdomsfullmäktige, möte 23.1.2018

Protokollet är granskat

§ 8 Anmälningsärenden

Beskrivning

a. Ungdomsfullmäktiges verksamhetsplaneringsdag lö 3.2.2018

Beslutsförslag

Ungdomsfullmäktige beslutar anteckna anmälningsärendena för kännedom samt höra representanternas rapporter om evenemangen.

Beslut

Ungdomsfullmäktige beslutade enligt förslaget.

Dessutom antecknades för kännedom:

b. Ungdomsfullmäktiges verksamhetsplansdag 3.2 ca kl. 10.00-18.00 i Veikkola.

c. Mimmi påminde om att årets skattekort ska skickas till Taitoa. Ytterligare information: https://www.kyrkslatt.fi/de-fortroendevaldas-sida

d. Kyrkslätts bibliotek, som håller på att renoveras, har delats in i två delar. Huvudbiblioteket (Stallbacken 2) och ungdomsavdelningen MESTA (Kyrkstallsvägen 2). Det kommer att byggas en ungdomsavdelning i det nya biblioteket. Planerna för det nya biblioteket kan ses och kommenteras i MESTA.

e. Planeringen av Kantviks näridrottsplats presenterades onsdag 17.1 i Kantvikin koulu, och skolans elever fick berätta sin åsikt om planerna för skolgården 19.1. Man kan bekanta sig med planerna för näridorttsplatsen: https://www.kyrkslatt.fi/lyckad-minimassa-kring-planerna-for-naridrottsplatsen-i-kantvik