Ungdomsfullmäktige, möte 2.10.2018

Protokollet är granskat