Ungdomsfullmäktige, möte 13.12.2017

Protokollet är granskat