Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, möte 10.1.2018

Protokollet är granskat

§ 1 Mötets laglighet och beslutförhet

Beredare

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Ordförande konstaterar ledamöterna i svenska förskoleverksamhets-​ och utbildningssektionen och övriga närvarande samt sammanträdets laglighet och beslutförhet.

 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tony Björk, tony.bjork@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets-​ och utbildningssektionen beslutar konstatera att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört.

 

Beslut

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.