Sektionen för serviceproduktion, möte 8.2.2018

Protokollet är granskat