Sektionen för serviceproduktion, möte 5.6.2018

Protokollet är granskat

§ 44 Situationsöversikt över inneluften i Kyrkslätts kommuns fastigheter

KIRDno-2018-51

Beredare

  • Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi
  • Teuvo Martikainen, ylläpitopäällikkö, teuvo.martikainen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Lokalchefen och fastighetsunderhållschefen vid Kyrkslätts kommun presenterar situationen gällande inneluften i kommunens byggnadsbestånd.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Sektionen för serviceproduktionen antecknar för kännedom situationsöversikten gällande inneluften i byggnadsbeståndet.

 

Behandling:

Efter diskussionen presenterade ledamot Kim Åström följande anvisning för beredningen:
Sektionen för serviceproduktion uppmuntrar bildningssektorn att ta reda på hur man kan ordna undervisning för elever med allvarliga symtom i utrymmen som lämpar sig för dem.

Ordföranden konstaterade att anvisningen understöddes enhälligt.

Beslut

Sektionen för serviceproduktion beslutade efter diskussion enligt beslutsförslaget.

Sektionen för serviceproduktion uppmuntrade dessutom bildningssektorn som anvisning att ta reda på hur man kan ordna undervisning för elever med allvarliga symtom i utrymmen som lämpar sig för dem.