Sektionen för serviceproduktion, möte 5.6.2018

Protokollet är granskat

§ 45 Kommunstyrelsens begäran om utredning till sektionen för serviceproduktion om årsreparationsprogrammet

KIRDno-2017-1008

Beredare

  • Teuvo Martikainen, ylläpitopäällikkö, teuvo.martikainen@kirkkonummi.fi
  • Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen har med sitt beslut 11.12.2017 §274 begrät en utredning av sektionen för serviceproduktion enligt följande:

”beträffande utredningarna om årsreparationer uppmana sektionen för serviceproduktion att utreda iakttagande av uppdragen inom renoveringsprojekten, fastställande av ansvar och iakttagande av direktiv för intern kontroll. I utredningen ska man också ta ställning till skillnaden mellan kostnaderna enligt anbuden och de utfallna kostnaderna. Sektionen för serviceproduktion kan i utredningen använda specialrevision. Kommunstyrelsen ansvarar för ordnande av den interna kontrollen som helhet och riskhanteringen samt övervakar att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs enligt direktiven och resultatrikt. Utredningen föreläggs kommunstyrelsen i juni 2018.”

Utredningen ingår i sin helhet som bilaga till protokollet.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Sektionen för serviceproduktion beslutar godkänna utredningen och sänder den vidare till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslut

Sektionen för serviceproduktion beslutade efter en diskussion i enlighet med beslutsförslaget.