Sektionen för serviceproduktion, möte 5.6.2018

Protokollet är granskat

§ 43 Justering av protokollet

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Sektionen för serviceproduktionen väljer två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde elektroniskt.

Protokollet justeras tisdag 12.6.2018 och det hålls offentligt framlagt i kommunens allmänna datanät onsdag 13.6.2018.

Beslut

Sektionen för serviceproduktionen valde Piia Aallonharja och Pekka Oksanen till protokolljusterare för detta sammanträde.

Protokollet justeras tisdag 12.6.2018 och det hålls offentligt framlagt i kommunens allmänna datanät onsdag 13.6.2018.