Sektionen för serviceproduktion, möte 5.6.2018

Protokollet är granskat