Sektionen för serviceproduktion, möte 3.5.2018

Protokollet är granskat