Sektionen för serviceproduktion, möte 28.11.2018

Protokollet är granskat