Sektionen för serviceproduktion, möte 25.9.2018

Protokollet är granskat