Sektionen för serviceproduktion, möte 16.1.2019

Protokollet är granskat