Sektionen för serviceproduktion, möte 15.8.2018

Protokollet är granskat

§ 54 Situationsöversikt över byggnadsbeståndets årsreparationsprogram

KIRDno-2017-1008

Beredare

  • Teuvo Martikainen, ylläpitopäällikkö, teuvo.martikainen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Lokaltjänsterna presenterar situationen gällande årsreparationsprogrammet år 2018 vid sammanträdet.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Sektionen för serviceproduktionen antecknar situationen gällande årsreparationsprogrammet för kännedom.

Beslut

Sektionen för serviceproduktionen beslutade efter en diskussion enligt beslutsförslaget.