Sektionen för serviceproduktion, möte 15.8.2018

Protokollet är granskat

§ 51 Justering av protokollet

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Sektionen för serviceproduktionen väljer två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde elektroniskt.

Protokollet justeras tisdagen den 21.8.2018 och det hålls offentligt framlagt i kommunens allmänna datanät onsdagen den 22.8.2018.

Beslut

Sektionen för serviceproduktionen valde Jerri Kämpe-Hellenius och Kim Åström till protokolljusterare för detta sammanträde.

Protokollet justeras tisdag 21.8.2018 och det hålls offentligt framlagt i kommunens allmänna datanät onsdag  22.8.2018.