Sektionen för serviceproduktion, möte 15.8.2018

Protokollet är granskat

§ 58 Anmälningsärenden för kännedom

Beredare

  • Kia Forsell, hallintosihteeri, kia.forsell@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Tjänsteinnehavarbesluten finns att läsa på Kyrkslätts kommuns offentliga webbplats:
http://kirkkonummi.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat

Enligt 23 § i förvaltningsstadgan ska en myndighet som lyder under kommunaltekniska nämnden och nämndens sektion meddela kommunaltekniska nämnden om de beslut som den fattat och som kan övertas, utom när det gäller i 30 och 40 § i förvaltningsstadgan nämnda ärenden eller ärendegrupper där nämnden har meddelat att den inte utnyttjar sin övertagningsrätt.

I följande upphandlingsbeslut har kommunaltekniska nämnden beslutat att de i dem ingående ärenden som med stöd av 51 § i kommunallagen kan tas till behandling, inte tas till behandling i kommunaltekniska nämnden.

Sektordirektören för kommunaltekniska sektorn:

§ 69,​ 06.06.2018, Veikkolan päiväkodin purku. Purku-​urakan hinta 69.500,​00 eur.
§ 70,​ 08.06.2018, Sjökullan avo-​ojan kunnostus ja käytöstä poistetun jätevesipuhdistamon jälkihoito. Kokonaishinta 68.000,​00 eur

Fastighetsunderhållschefen:

§ 2,​ 04.06.2018, Patapesukoneen hankinta. Kokonaishinta 26.675,​00 eur (alv 0%).
§ 3,​ 07.06.2018, Veikkolan VSS-​tilan lisätyöt. Kattohinta 60.000,​00 eur (alv 0%).
§ 4,​ 14.06.2018, Kirkkonummen kunnatalon Kirkkonummi-​salin varavoimaselvitys. Kokonaishinta yhteensä n. 9.000,​00 eur (alv 0%).

Lokalchefen:

§ 18,​ 14.06.2018, Pääkirjaston peruskorjaus-​ ja laajennushanke,​ lisä-​ ja muutostyöt 16,​ 17,​ 23 ja 24. Kokonaishinta yhteensä 58.152,​15 eur (alv 0 %).
§ 19,​ 14.06.2018, Pääkirjaston peruskorjaus-​ ja laajennushanke,​ lisä-​ ja muutostyöt 10,​ 12,​ 13,​ 14 ja 15. Kokonaishinta yhteensä 51.023,​89 eur (alv 0%).
§ 20,​ 14.06.2018, Pääkirjaston peruskorjaus-​ ja laajennushanke,​ lisätyö 9. Kokonaishinta 43.680,​00 eur (alv 0%).

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Sektionen för serviceproduktion beslutar anteckna ovannämnda beslut för kännedom.

Beslut

Sektionen för serviceproduktion beslutade efter en diskussion enligt beslutsförslaget.