Sektionen för serviceproduktion, möte 15.8.2018

Protokollet är granskat