Sektionen för serviceproduktion, möte 13.2.2019

Protokollet är granskat