Sektionen för serviceproduktion, möte 1.3.2018

Protokollet är granskat