Sektionen för serviceproduktion, möte 10.4.2018

Protokollet är granskat