Sektionen för serviceproduktion, möte 10.1.2018

Protokollet är granskat