Revisionsnämnden, möte 16.4.2018

Protokollet är granskat

§ 22 Eventuella övriga ärenden

Beskrivning

Man diskuterar och fattar beslut om eventuella övriga aktuella ärenden.

Beslut

Övriga ärenden behandlades inte.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.