Personalsektionen, möte 7.2.2018

Protokollet är granskat