Personalsektionen, möte 24.4.2019

Protokollet är granskat