Personalsektionen, möte 22.8.2018

Protokollet är granskat

§ 35 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beredare

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Sammanträdets laglighet och beslutförhet konstateras.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Beslut enligt förslag