Personalsektionen, möte 22.8.2018

Protokollet är granskat

§ 39 Personalförmåner och belöning

KIRDno-2018-1168

Beredare

 • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Nuläge 

För närvarande är den mest betydande personalförmånen som Kyrkslätts kommun erbjuder sina anställda företagshälsovårdstjänster som är mer omfattande än förebyggande företagshälsovård. Kommunens företagshälsovård innefattar också begränsade sjukvårdstjänster.

Personalsektionen beslutar årligen om andra personalförmåner. Personalsektionen har beslutat om följande personalförmåner för 2018:

 • Möjlighet att simma gratis i Kyrkslätts simhall
 • Ersättande av kursavgiften för en kurs vid medborgarinstitutet, till ett värde av högst 50 euro.

Man har använt rätt mycket av personalförmånerna som beviljats för 2018 och enligt den nuvarande beräkningen medför simhallsbiljetterna och medborgarinstitutets kurser kostnader om ca 40 000 euro.
Dessutom har kommunen infört snabbelöning och ett initiativpremiesystem. Snabbelöningen har använts regelbundet. Däremot har det kommit in ganska få initiativ av personalen.
I budgeten 2018 har det även reserverats anslag för arbetsenhetsspecifik belöning, ordnande av kommunens lillajulsfest och till personalrådet.
Utöver ovan nämnda har varje arbetsenhet kunnat använda 20 euro per anställd i form av arbetshälsopremie till exempel för ordnande av en rekreationsdag. I fråga om detta har det kommit såväl positiv som negativ respons, eftersom det i kommunen också finns arbetsenheter där alla på grund av arbetets karaktär inte kan delta i en gemensam arbetshälso-/rekreationsdag.


Förfrågan till personalen om former av belöning


Personalenheten skickade i maj 2018 till hela personalen en förfrågan gällande belöningshelheten och vilka former av belöning personalen anser att är de bästa. Inom utsatt tid inkom sammanlagt 616 svar.
På basis av förfrågan fick följande mest understöd (på skalan 1-5):

 • Företagshälsovård på sjukmottagningsnivå (4,55)
 • Motions- och kultursedlar (värde t.ex. 30 euro per år) (4,20)
 • Möjlighet att besöka en massör till subventionerat pris (4,03)


Minst understöd fick:

 • Innebandytur (2,07)
 • Personalens lillajulsfest (2,53)
 • Teater- och andra utflykter som ordnas och sponsras av personalrådet (2,80)


Omständigheter som inverkar på belöningshelheten


Det nuvarande avtalet om företagshälsovård gäller till slutet av 2019 och konkurrensutsättningen i fråga om avtalsperioden som börjar 1.1.2020 ska inledas senast i början av 2019.
Om man bestämmer sig för att skaffa kultur- och motionssedlar, måste upphandlingen konkurrensutsättas och dessutom förorsakar administreringen av detta ganska mycket utgifter. En möjlighet är att fastställa en viss summa till värde av vilket var och en som hör till personalen varje år kan lämna in kvitton för t.ex. motions- och hälsotjänster (gymmedlemskap, kostnader för motionstimmar, massörbesök o.s.v.) för ersättning som subvention av kommunen i anknytning till verksamhet som främjar arbetsförmågan.
Det lönar sig att fortsätta med traditionen med arbetsenhetsspecifik belöning. Då kan arbetsenheterna som väsentligt förbättrar personalnyckeltalen i sin arbetsenhet få en arbetsenhetsspecifik premie (t.ex. 100 euro per arbetstagare) och använda den enligt gemensam överenskommelse.

Beslutsförslag

Föredragande

 • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Personalsektionen

1) beslutar om Kyrkslätts kommuns personalförmåner och belöningsformer från och med 1.1.2019 enligt följande:

 • förlänga företagshälsovården på sjukmottagningsnivå också efter den här avtalsperioden och beakta linjen också i konkurrensutsättningen av företagshälsovården.
 • Till personalförmåner år 2019 väljs:
  • Subvention av motions- och gymavgifter samt massageavgifter mot kvitton 50 euro/ person.
  • Arbetsenhetsspecifik belöning
  • Initiativpremie och snabbelöning
  • Olika evenemangsdagar som ordnas för personalen

Beslut

Kyrkslätts kommuns personalförmåner och belöningsformer är från och med 1.1.2019 enligt följande:

 • förlänga företagshälsovården på sjukmottagningsnivå också efter den här avtalsperioden och beakta linjen också i konkurrensutsättningen av företagshälsovården.
 • Till personalförmåner år 2019 väljs:
  • Subvention av avgifter med anknytning till arbetshälsofrämjande aktiviteter (motions-, simhalls- och gymavgifter samt massageavgifter) mot kvitton 50 euro/ person/år.
  • Arbetsenhetsspecifik belöning
  • Initiativpremie och snabbelöning
  • Olika evenemangsdagar som ordnas för personalen