Personalsektionen, möte 22.8.2018

Protokollet är granskat

§ 42 Övriga ärenden

Beredare

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Personalchefen presenterar aktuella personalärenden.

 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Personalsektionen

antecknar aktuella ärenden för kännedom.

Beslut

Beslut enligt förslaget.