Personalsektionen, möte 22.8.2018

Protokollet är granskat

§ 41 Lokalt avtal om extra övertidsarbete vid vattenförsörjningsverket

KIRDno-2018-344

Beredare

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Vattenförsörjningsverket i Kyrkslätts kommun har meddelat att vattenförsörjningsverkets montörers med arbetstidslagen förenliga förordnanden om övertidsarbete håller på att fyllas och att det för att trygga verksamheten vid verket behövs ett lokalt avtal om extra övertidsarbete, högst 80 timmar per år.

Man har förhandlat som saken med huvudförtroendemannen för JHL ry och kommit fram till att ingå ett lokalt avtal för tiden 14.8.2018-31.12.2019 så att vattenförsörjningsverket iakttar maximiantalet övertidstimmar enligt 19 § i arbetstidslagen och dessutom kan låta utföra 80 timmar extra övertidsarbete i året.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Personalsektionen

godkänner det lokala avtalet om extra övertidsarbete vid vattenförsörjningsverket.

Beslut

Beslut enligt förslaget.