Personalsektionen, möte 22.8.2018

Protokollet är granskat

§ 36 Justering av protokollet

Beredare

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Man väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras måndag 27.8.2018 och det hålls offentligt framlagt tisdag 28.8.2018.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Man väljer två protokolljusterare.

Protokollet justeras måndag 27.8.2018 och det hålls offentligt framlagt tisdag 28.8.2018.

Beslut

Till protokolljusterare valdes Ville Salminen och Ulla Aitta.

Protokollet justeras måndag 27.8.2018 och det hålls offentligt framlagt tisdag 28.8.2018.