Personalsektionen, möte 22.8.2018

Protokollet är granskat

§ 40 Initiativ

KIRDno-2018-644

Beredare

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Ett initiativ gällande utökad användning av Skype for Business i Kyrkslätts kommun har lämnats in till personalenheten. Initiativtagaren föreslår att man istället för interna samtal i fortsättningen endast använder Skype-samtal.

Initiativtagaren lyfter fram att man kan få betydande fördelar med att övergå från interna samtal till Skype for Business, bl.a.  lägre telefonutgifter.

Initiativtagaren framför också följande fördelar:

  • Flera personer kan anslutas till samma Skype-samtal.
  • Alla kontaktuppgifter (den egna organisationens personal) syns direkt då man söker på namnet. Man behöver inte spara eller söka telefonnumret i mobiltelefonen.
  • Man når också personer/samarbetsparter i andra organisationer som använder Skype for Business.
  • Man ser omedelbart om personen är anträffbar. Dessutom kan man i Skype lämna ett meddelande om sin egen frånvaro, vilket syns direkt i rutan.
  • Även samarbetsparternas tillgänglighet och andra funktioner är synliga och står till förfogande.
  • Man behöver inte öppna kalendern för att kolla om personen är anträffbar.
  • Man kan vid behov skicka sms via samma Skype-länk om personen är upptagen. Man behöver inte skilt öppna e-posten.
  • Diskussionshistoriken blir synlig precis som i e-posten.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Personalsektionen

Beslutar om belönande av initiativet.

Beslut

Beslut enligt förslaget.