Personalsektionen, möte 22.8.2018

Protokollet är granskat